Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD – lista cech

 

Cechy charakterystyczne dla osób z syndromem DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych).

 Sprawdź z iloma cechami się utożsamiasz. Dzięki temu będziesz mógł wstępnie zdiagnozować swój problem oraz podjąć decyzję w sprawie skorzystania z profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej.

 • Mam poczucie, że wiele codziennych spraw, trudności, problemów przerasta mnie.
 • Nie wiem co jest normą, a co nie. Często muszę zgadywać lub się domyślać.
 • Trudno mi zakończyć rozpoczęte sprawy.
 • Trudno mi wyluzować, odpuścić, rozluźnić się. Często odczuwam napięcie.
 • Jestem osobą emocjonalną. Emocje rządzą moim życiem.
 • Nie trzymam granic lub stawiam je zbyt radykalnie.
 • Czuję się bezwartościową osobą.
 • Jestem dla siebie krytyczny/a.
 • Często też krytykuję i osądzam innych.
 • Odczuwam lęk przed autorytetem.
 • Nie doceniam swoich osiągnięć. Często je pomniejszam.
 • Jak nie jest ‚OK’, zakładam maskę i twierdzę, że jest dobrze.
 • Trudno mi nawiązać intymne stosunki.
 • Boję się odrzucenia.
 • Kontroluję.
 • Boję się zmiany, nowego, nieznanego. To budzi we mnie lęk.
 • Unikam konfliktów lub je zaostrzam. Rzadko je rozwiązuję.
 • Szukam napięć i kryzysów, a potem skarżę się na nie.
 • Boję się krytyki. Odbieram ją jako osobisty atak lub zagrożenie.
 • Boję się ludzi, czuję się gorszy/a, słabszy/a od innych.
 • Nie wierzę, że mogę być kochany/a przez kogokolwiek.
 • Mam skłonność do nawiązywania bliższych znajomości z osobami zranionymi, z problemami czy niedostępnymi.
 • Łatwiej mi troszczyć się o innych, niż o siebie.
 • Czuję nudę, niepokój, jak długo jest dobrze.
 • Porządnych, spokojnych, czułych partnerów opuszczam, są dla mnie mało atrakcyjni.
 • Jestem lojalny/a, nawet wobec osób nielojalnych względem mnie.
 • Często kłamię, nawet gdy nie muszę.
 • Mam poczucie, że jestem ‚odmieńcem’.
 • Świat postrzegam w kolorach czarno – białych.

 

Z iloma punktami się zgadzasz? Ile z nich opisuje Ciebie? Mniej niż połowa, a może większość? Wszystkie? Jeśli tak, najprawdopodobniej borykasz się z syndromem dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej. Po wykonaniu testu potrzebujesz pomocy, rozmowy, wsparcia? – pisz do nas: psycholog@kochamzabardzo.pl. Nie czekaj – pomóż sobie już teraz!

Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Psychologowie i psychoterapeuci zgodnie wskazują, że Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych to osoby, które patrzą na świat oczami zranionego dziecka. Patrzą nań przez pryzmat bolesnej przeszłości, gdzie ich potrzeby nie były zaspokajane. W dzieciństwie zabrakło miłości, uwagi, bliskości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa. Dziś noszą w sobie żal, złość, a czasem nawet nienawiść do rodzica, który krzywdził czy zaniedbywał. Często nie akceptują siebie, postępują wbrew sobie, nie rozumieją siebie i swoich zachowań.
Można wyróżnić kilka typów dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD):

Można wyróżnić kilka typów dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD):

 1. Wyobcowani – bardzo silnie kontrolują się w kontakcie z innymi. Mają poczucie, że ludzie oceniają ich niekorzystnie.
 2. Z poczuciem niższości – czują się gorsi i słabsi od innych, źle o sobie myślą, trudno przyjąć im pochwały. Nie radzą sobie w relacjach.
 3. Smutni – dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych często leczą się z powodu depresji. Ludzie ci żyją trudnymi i bolesnymi wspomnieniami, gdzie tracili opuszczani, porzucani, nadużywani, krzywdzeni.
 4. Współuzależnieni – to osoby uwikłane w związki z tymi, którymi trzeba się opiekować, nieporadnymi i z trudnościami (np. z osobami z problemami finansowymi, uzależnionymi od narkotyków, przewlekle bezrobotnymi). W takich relacjach jest bardzo dużo, silnych bodźców emocjonalnych, które destrukcyjnie wpływają na dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Jeśli dotyczy Cię którykolwiek z wymienionych wyżej problemów, powinieneś jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą. Profesjonalna terapia pozwoli Ci uporać się z różnymi traumami z dzieciństwa.

Czy Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych potrzebują terapii ?

Odnajdujesz siebie w tym opisie? Utożsamiasz się z powyższymi cechami? Najprawdopodobniej jesteś dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej. Dobrze trafiłeś. Warszawskie PSYCHOCENTRUM, świadczy pomoc online, przy użyciu poczty e-mail i komunikatora Skype. Warto skorzystać i podjąć próbę naprawy swojego życia już teraz.

Potrzebujesz pomocy?

Terapia
indywidualna

Terapia indywidualna, to pełen empatii i zrozumienia czas rozmów ze specjalistą. Rozpoczyna się konsultacją na której ustalane są zasady wspólnej pracy.

WIĘCEJ

Terapia
dla par

Jest bardzo pomocna w chwili kryzysu lub konfliktu z którym para sobie nie radzi. Terapia par umożliwia odnalezienie źródeł konfliktów i rozwiązanie ich.

WIĘCEJ

Terapia
grupowa

Uczy poprawnych relacji z innymi, pozwala podbudować niską samoocenę. W trakcie spotkań wzrasta świadomość siebie i dokonywanych wyborów.

WIĘCEJ

Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Jak sobie radzić z rozstaniem - Pomoc psychologiczna online