Lista cech DDD

 

Cechy charakterystyczne dla osób z syndromem DDD (dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych).

 Sprawdź z iloma cechami się utożsamiasz.

 • Mam poczucie, że wiele codziennych spraw, trudności, problemów przerasta mnie.
 • Nie wiem co jest normą a co nie. Często muszę zgadywać lub się domyślać.
 • Trudno mi zakończyć rozpoczęte sprawy.
 • Trudno mi wyluzować, odpuścić, rozluźnić się. Często odczuwam napięcie.
 • Jestem osobą emocjonalną. Emocje rządzą moim życiem.
 • Nie trzymam granic lub stawiam je zbyt radykalnie.
 • Czuję się bezwartościową osobą.
 • Jestem krytyczny/a  wobec siebie.
 • Często też krytykuję i osądzam innych.
 • Odczuwam lęk przed autorytetem
 • Nie doceniam swoich osiągnięć. Często je pomniejszam.
 • Jak nie jest ‚OK’, zakładam maskę i twierdzę, że jest dobrze.
 • Trudno mi nawiązać intymne stosunki.
 • Boję się odrzucenia.
 • Kontroluję.
 • Boję się zmiany, nowego, nieznanego. To budzi we mnie lęk.
 • Unikam konfliktów lub je zaostrzam. Rzadko je rozwiązuję.
 • Szukam napięć i kryzysów, a potem skarżę się na nie.
 • Boję się krytyki. Odbieram ją jako osobisty atak lub zagrożenie.
 • Boję się ludzi, czuję się gorszy/a, słabszy/a  od innych.
 • Nie wierzę, że mogę być kochany/a  przez kogokolwiek.
 • Mam skłonność do nawiązywania bliższych znajomości z osobami zranionymi, z problemami czy niedostępnymi.
 • Łatwiej mi troszczyć się o innych niż o siebie.
 • Czuję nudę, niepokój jak długo jest dobrze.
 • Porządnych, spokojnych, czułych partnerów opuszczam, są mało atrakcyjni dla mnie.
 • Jestem lojalny/a, nawet wobec osób nielojalnych względem mnie.
 • Często kłamię nawet gdy nie muszę.
 • Mam poczucie, że jestem ‚odmieńcem’.
 • Świat postrzegam w kolorach czarno – białych

 

 Jeżeli po wykonaniu testu potrzebujesz pomocy, rozmowy, wsparcia – pisz do nas:  psycholog@kochamzabardzo.pl

 

Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (skrót DDD)
– to osoby, które patrzą na świat oczami zranionego dziecka. Patrzą przez pryzmat bolesnej przeszłości, gdzie ich potrzeby nie były zaspokajane. W dzieciństwie zabrakło miłości, uwagi, bliskości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa. Dziś noszą w sobie żal, złość, a czasem nienawiść do rodzica, który krzywdził czy zaniedbywał. Często nie akceptują siebie, postępują wbrew sobie, nie rozumieją siebie i swoich zachowań.

Można wyróżnić kilka typów osób DDD:

Wyobcowani – bardzo silnie kontrolują się w kontakcie z innymi.  Mają poczucie, że ludzie oceniają ich niekorzystnie.

Z poczuciem niższości – czują się gorsi i słabsi od innych, źle o sobie myślą, trudno przyjąć im pochwały. Nie radzą sobie w relacjach.

Smutni –  często leczą się z powodu depresji. Żyją trudnymi i bolesnymi wspomnieniami, gdzie tracili, byli opuszczani, porzucani, nadużywani, krzywdzeni.

Współuzależnieni – to osoby uwikłane w związki z tymi, którymi trzeba się opiekować, nieporadnymi i z trudnościami (np. z osobami z problemami finansowymi, uzależnionymi od narkotyków, przewlekle bezrobotnymi). W takich relacjach jest bardzo dużo, silnych bodźców emocjonalnych.

Potrzebujesz pomocy?

Terapia
indywidualna

Terapia indywidualna, to pełen empatii i zrozumienia czas rozmów ze specjalistą. Rozpoczyna się konsultacją na której ustalane są zasady wspólnej pracy.

WIĘCEJ

Terapia
dla par

Jest bardzo pomocna w chwili kryzysu lub konfliktu z którym para sobie nie radzi. Terapia par umożliwia odnalezienie źródeł konfliktów i rozwiązanie ich.

WIĘCEJ

Terapia
grupowa

Uczy poprawnych relacji z innymi, pozwala podbudować niską samoocenę. W trakcie spotkań wzrasta świadomość siebie i dokonywanych wyborów.

WIĘCEJ